Toàn bộ phụ kiện lắp đặt điện mặt trời Shal Việt Nam sản xuất

SALE
bo-kep-bien-35

Bộ Kẹp biên 35

7.900₫ 8.200₫
SALE
kep-cliplock-406-m

Kẹp cliplock-406-M

20.000₫ 22.000₫
SALE
kep-cliplock-700-m

Kẹp cliplock-700-M

20.800₫ 24.000₫
SALE
kep-cliplock-700-da-nang

Kẹp Cliplock 700 đa năng

29.800₫ 32.000₫
SALE
kep-cliplock-700-doc

Kẹp Cliplock 700 Dọc

24.100₫ 26.000₫
SALE
kep-giua-omega-40x55mm

Kẹp giữa Omega 40x55mm

9.400₫ 10.000₫
SALE
kep-giua-omega-30

Kẹp giữa Omega 30

7.900₫ 8.500₫
SALE
kep-cliplock-406-da-nang

Kẹp Cliplock 406 Đa năng

29.100₫ 32.000₫
SALE
kep-giua-omega-35x55mm

Kẹp giữa Omega 35x55mm

9.200₫ 9.500₫
SALE
bo-bulong-m8x25-nut-m8

Bộ Bulong M8x25 + NUT M8

3.900₫ 4.400₫
SALE
bo-kep-bien-40

Bộ Kẹp biên 40

8.100₫ 8.500₫
SALE
kep-giua-dac-35

Kẹp giữa đặc 35

9.700₫ 10.500₫
SALE
kep-giua-omega-35

Kẹp giữa omega 35

7.900₫ 8.200₫
SALE
kep-giua-dac-40

Kẹp giữa đặc 40

9.700₫ 10.500₫
SALE
kep-giua-omega-40

Kẹp giữa Omega 40

8.100₫ 8.500₫
SALE
kep-cliplock-406-cu

Kẹp cliplock-406 cũ

20.000₫ 22.000₫
SALE
kep-cliplock-700-cu

Kẹp cliplock-700 cũ

20.800₫ 24.000₫
SALE
bo-kep-cap-tiep-dia

Bộ Kẹp cáp tiếp địa

11.500₫ 14.300₫
SALE
bich-z50x100xl300-inox

Bích Z50x100xL300 Inox

47.400₫ 50.000₫
SALE
bich-z50x100xl300-thep

Bích Z50x100xL300 thép

37.400₫ 40.000₫
SALE
thanh-rail-2650

Thanh Rail 2650

62.900₫ 65.000₫
SALE
thanh-rail-28x50-rail-h

Thanh Rail 28x50 (Rail H)

72.000₫ 75.000₫
SALE
thanh-rail-30x52

Thanh Rail 30x52

76.900₫ 79.000₫
SALE
thanh-rail-2652-c

Thanh Rail 2652 - C

70.900₫ 74.000₫
SALE
thanh-rail-26x45

Thanh Rail 26x45

57.000₫ 59.000₫
SALE
thanh-rail-30x45

Thanh Rail 30x45

60.000₫ 62.000₫
SALE
thanh-rail-32x40

Thanh Rail 32x40

58.500₫ 60.000₫
SALE
thanh-rail-32x32

Thanh Rail 32x32

48.200₫ 50.000₫
SALE
thanh-noi-rail-can

Thanh nối Rail cân

12.000₫ 13.500₫
SALE
thanh-rail-30x32

Thanh Rail 30x32

47.000₫ 50.000₫
SALE
thanh-rail-65x52

Thanh Rail 65x52

85.700₫ 90.000₫
SALE
mini-rail-32x32xl195

Mini Rail 32x32xL195

18.600₫ 22.000₫
SALE
mini-rail-32x32xl295

Mini Rail 32x32xL295

26.900₫ 30.000₫
SALE
mini-rail-32x40xl295

Mini Rail 32x40xL295

30.200₫ 33.000₫
SALE
mini-rail-65x80

Mini Rail 65x80

116.000₫ 120.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-406-s-150

Mini rail cliplock-406-S-150

48.100₫ 50.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-406-s-195

Mini rail cliplock-406-S-195

58.300₫ 60.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-700-s-ad-95

Mini rail Cliplock 700-S-AD-95

52.200₫ 54.500₫
SALE
mini-rail-cliplock-700-s-195

Mini rail cliplock-700-S-195

59.900₫ 62.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-700-s-150

Mini rail cliplock-700-S-150

47.900₫ 50.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-700-s-95

Mini rail cliplock-700-S-95

33.900₫ 36.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-406-s-ad-95

Mini rail Cliplock 406-S-AD-95

51.500₫ 54.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-406-s-120

Mini rail cliplock-406-S-120

40.400₫ 43.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-406-s-95mm

Mini rail cliplock-406-S-95mm

34.100₫ 38.000₫
SALE
mini-rail-65x52xl195

Mini rail 65x52xL195

30.100₫ 35.000₫
SALE
mini-rail-32x40xl195

Mini Rail 32x40xL195

20.600₫ 25.000₫
SALE
mini-rail-65x52xl295

Mini rail 65x52xL295

39.700₫ 42.000₫
SALE
kep-day-cap-solar

Kẹp dây cáp Solar

2.700₫ 3.000₫
SALE
kep-seamlock-55a

Kẹp seamlock 55A

24.000₫ 26.500₫
SALE
kep-seamlock-55a-doc

Kẹp seamlock 55A - Dọc

23.900₫ 25.000₫
SALE
kep-seamlock-55a-l6

Kẹp seamlock 55A -L6

36.100₫ 39.000₫
SALE
kep-seamlock-55a-l8

Kẹp seamlock 55A -L8

39.300₫ 42.000₫
SALE
kep-seamlock-55a-da-nang

Kẹp seamlock 55A Đa năng

29.300₫ 32.000₫
SALE
kep-seamlock-55b

Kẹp seamlock 55B

20.000₫ 21.000₫
SALE
kep-song-ton-22-1-lo

Kẹp sóng tôn 22, 1 lỗ

15.100₫ 17.000₫
SALE
kep-song-ton-22-2-lo

Kẹp sóng tôn 22, 2 lỗ

17.300₫ 20.000₫
SALE
kep-seamlock-55c

Kẹp seamlock 55C

20.000₫ 21.000₫
SALE
kep-cliplock-406-chan-l8

Kẹp Cliplock 406+chân L8

39.400₫ 42.000₫
SALE
kep-seamlock-55a-s-95

Kẹp seamlock 55A-S-95

31.900₫ 33.500₫
SALE
kep-seamlock-55a-s-150

Kẹp seamlock 55A-S-150

43.500₫ 45.000₫
SALE
kep-seamlock-55a-s-195

Kẹp seamlock 55A-S-195

53.600₫ 56.000₫
SALE
kep-seamlock-55b-l6

Kẹp seamlock 55B-L6

37.400₫ 40.000₫

Kẹp seamlock 55A-S-AD-120

Liên hệ
SALE
kep-cliplock-700-chan-l8

Kẹp Cliplock 700+chân L8

39.800₫ 42.500₫
SALE
kep-seamlock-55a-s-ad-95

Kẹp seamlock 55A-S-AD-95

52.400₫ 55.000₫
SALE
kep-seamlock-55b-l8

Kẹp seamlock 55B-L8

40.800₫ 43.000₫
SALE
kep-seamlock-55c-l6

Kẹp seamlock 55C-L6

38.000₫ 41.000₫
SALE
kep-seamlock-55c-l8

Kẹp seamlock 55C-L8

40.700₫ 43.000₫
SALE
kep-song-ton-22-l6

Kẹp sóng tôn 22 + L6

34.300₫ 36.000₫
SALE
kep-song-ton-22-l8

Kẹp sóng tôn 22 + L8

37.800₫ 40.000₫
SALE
kep-song-ton-30-l6

Kẹp sóng tôn 30 + L6

35.600₫ 39.000₫
SALE
kep-song-ton-30-l8

Kẹp sóng tôn 30 + L8

39.200₫ 42.000₫
SALE
kep-giua-dac-30

Kẹp giữa đặc 30

9.500₫ 10.000₫
SALE
kep-bien-35-roi

Kẹp biên 35 rời

4.200₫ 4.500₫
SALE
kep-cliplock-700-chan-l6

Kẹp Cliplock 700+chân L6

36.500₫ 39.000₫
SALE
kep-giua-omega-roi

Kẹp giữa omega rời

3.600₫ 4.000₫
SALE
kep-song-ton-30-1-lo

Kẹp sóng tôn 30, 1 lỗ

16.600₫ 19.000₫
SALE
kep-cliplock-406-chan-l6

Kẹp Cliplock 406+chân L6

36.100₫ 38.000₫
SALE
kep-cliplock-406-doc

Kẹp Cliplock 406 Dọc

23.600₫ 26.000₫
SALE
mini-rail-cliplock-700-s-120

Mini rail cliplock-700-S-120

40.400₫ 42.000₫
SALE
mini-rail-32x40xl250

Mini Rail 32x40xL250

24.300₫ 27.000₫
SALE
mini-rail-65x52xl250

Mini rail 65x52xL250

35.400₫ 38.000₫
SALE
mini-rail-32x32xl250

Mini Rail 32x32xL250

21.600₫ 25.000₫
SALE
kep-song-ton-30-2-lo

Kẹp sóng tôn 30, 2 lỗ

17.800₫ 20.000₫
SALE
kep-seamlock-55a-s-120

Kẹp seamlock 55A-S-120

37.800₫ 42.000₫
SALE
kep-giua-omega-30x55mm

Kẹp giữa Omega 30x55mm

9.200₫ 10.000₫
SALE
kep-bien-30-roi

Kẹp biên 30 rời

3.800₫ 4.300₫
SALE
kep-bien-40-roi

Kẹp biên 40 rời

4.600₫ 5.000₫
SALE
bo-bulong-m8x25-ecu-m8

Bộ Bulong M8x25 + Ecu M8

3.500₫ 4.400₫
SALE
chan-l40x200x4-inox

Chân L40x200x4 Inox

40.000₫ 42.000₫
SALE
chan-l40x80x6-vit-6-3

Chân L40x80x6,vít 6.3

16.500₫ 17.500₫
SALE
chan-ga-l40x85x8-v5

Chân gá L40x85x8-V5

18.300₫ 19.300₫
SALE
chan-ga-rail-h-02

Chân gá Rail H-02

69.000₫ 75.000₫

Chân gá L40x80x6-D9

Liên hệ
SALE
kim-mo-giac-mc4

Kìm mở giắc MC4

10.200₫ 12.800₫
SALE
bulong-lien-ket-m8x50

Bulong liên kết M8x50

2.700₫ 3.000₫
SALE
vit-inox-m5-5x75mm

Vít Inox M5.5x75mm

1.700₫ 1.900₫
SALE
vit-inox-m5-5x50mm

Vít Inox M5.5x50mm

1.600₫ 1.800₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo